Projekt

  • Planläggning av kommunala grönytor

    Vi blev nyligen inbjudna av Viavest som är verksamma i Västsverige att ta fram en projektplan för hur vi kan förbättra grönytorna i Kungsbacka kommun med fokus på hållbarhet och möten emellan människor. Vår ingång i projektet Nedan mer om vår metodik för att skapa en plan för hållbara grönområden i städer med möten i…

    Read more

Unfortunately no posts were found